skip to Main Content

برای کشف تجربه پرواز لازم نیست حتما یک خلبان آموزش دیده باشید. پرواز تفریحی همان گزینه‌ای است که می‌تواند رویاهای ماجراجویانه شما را به حقیقتی به یادماندنی تبدیل کند.
شما همچنین می‌توانید پروازهای تفریحی را به عنوان یک هدیه خاطرانگیز به عزیزانتان هدیه کنید.

مدت زمان پروازهای تفریحی از سی دقیقه تا دوساعت و نیم می‌باشد. این پروازها نیز همانند پروازهای آموزشی با حضور خلبان انجام می‌شود. در طول پرواز تفریحی متقاضی می‌تواند تحت نظارت و کنترل خلبان برای مدت کوتاهی هدایت هواپیما را برعهده بگیرد.

یکی از گزینه‌های موجود در مجوعه پرسان پرواز همزمان (Formation) است. این گزینه که به عنوان زیرمجموعه‌ای از پروازهای تفریحی ارائه می‌شود مختص افرادی است که می‌خواهند به صورت دو یا چند نفره پرواز را تجربه کنند. در پروازهای Formation دو یا سه هواپیما به صورت همزمان و هماهنگ در کنار یکدیگر پرواز می‌کنند.

Back To Top