skip to Main Content

تجربه بی نظیر پرواز بر هیچکس پوشیده نیست تا جایی که تصمیم می‌گیری آن را تبدیل به یک تجربه تکرار شدنی در عین حال لذت بخش کنی. خداوند را شاکرم که توانستم زیر نظر اساتید مجرب شرکت پرسان به تجربه بی نظیر خلبانی نائل گردم و این تجربه را بارها و بارها برای خود تکرار کنم.

با تشکر از شرکت پرسان که با آموزش های خود مرا به آرزوی دیرینه پرواز رساند. حسن تلاش تمامی اعضای این مجموعه برای بنده قابل تقدیر است. برای من در کنار این عزیزان بهترین تجربه رسیدن به یک پرواز مستقلی موفق بود.

سپاس بی وقفه خود را از مجموعه بزرگ پرسان بابت تمامی تلاش های انجام شده در زمینه رساندن من به آرزوی بزرگ پرواز اعلام می دارم. تلاش این مجموعه در راه خدمت به عزیزانی که به امر پرواز علاقه مند هستند برای بنده قابل تقدیر و ستایش است.

اولین پرواز مستقلی خود را بهترین تجربه موفق در زندگی شخصی ام می دانم که تا کنون به آن رسیده ام. این تجربه موفق و بی نظیر را مدیون مجموعه و اساتید مجرب شرکت پرسان هستم.

Back To Top