بایگانی‌های پرواز های موفق | شرکت هوانوردی پرسان

نخستین پرواز مستقلی (سولو)

نخستین پرواز مستقلی (سولو)

نخستین پرواز مستقلی هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند … همه اندیشه ام این است: پرواز از خاک تا افلاک نخستین پرواز زیبای مستقلی آقای کریمی عزیز و گرامی، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی آقای محسن احمدی

در سکوت به تلاشت ادامه بده بگذار موفقیت ها به جای تو حرف بزنند ….. مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقای محسن احمدی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان
ادامه مطلب