بایگانی‌های پروازهای مستقلی | شرکت هوانوردی پرسان

سولو آقای محمد امین امرالهی بیوکی

سولو آقای محمد امین امرالهی بیوکی موفقیت نتیجه 1درصد استعداد و 99 درصد پشتکار است مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقای محمد امین امرالهی بیوکی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق
ادامه مطلب

سولو اقای محمد مسرور شیدائی

سولو اقای محمد مسرور شیدائی بزرگ ترین گناه ناامیدی است مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمانسولو اقای محمد مسرور شیدائی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان
ادامه مطلب

سولوی خلبان حمیدرضا فراهانی

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقایحمیدرضا فراهانی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن،
ادامه مطلب
نخستین پرواز مستقلی (سولو)

نخستین پرواز مستقلی (سولو)

نخستین پرواز مستقلی هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند … همه اندیشه ام این است: پرواز از خاک تا افلاک نخستین پرواز زیبای مستقلی آقای کریمی عزیز و گرامی، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی آقای محسن احمدی

در سکوت به تلاشت ادامه بده بگذار موفقیت ها به جای تو حرف بزنند ….. مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقای محسن احمدی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی آقای محمدرضا کیانوش

خودت را باور داشته باش همیشه تصمیم برای آغاز دشوار است عقاب در آغاز پرواز، پر می زند اما در اوج، از بال زدن بی نیاز است. نخستین پرواز مستقلی آقای کیانوش دانشجوی با استعداد و با ارده پرسان در
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی (سولو) آقای علیرضا امیری رامشه

پرواز را بیاموز! نه برای اینکه از زمین جدا باشی … برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شی! نخستین پرواز زیبای مستقلی آقای امیری عزیز، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. با آرزوی پروازهای ایمن،
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی (سولو) آقای ساجد سارنگ پور

خداوند مرا نوید پرواز داد و من پریدم … مهم نبود به کجا! مهم آن بود که پرواز مرا پایانی نبود … آقای سارنگ پور دانشجو گرامی پرسان، توانستند با موفقیت نخستین پرواز مستقلی خود را در فرودگاه بین المللی
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی (سولو) خانم مریم جلال

بلندای آسمان جایگان من است …. و من در جایگاه خود باقی خواهم ماند! در میان ابرها، اوج آسمان با عشق به سوی مقصد خواهم رفت و به خود می بالم زیرا احسای می کنم به خدا نزدیکترم و کوه
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی (سولو) آقای وحید میرزانعیم

آری ….. برای پرواز به بال نیازی نیست! برای پریدن، آسمان لازم است و من آسمان خویش را یافتم نخستین پرواز مستقلی آقای میرزانعیم دانشجوی گرانقدر پرسان در فرودگاه بین المللی پیام با موفقیت برگزار شد. ضمن عرض تبریک، برای
ادامه مطلب

نخستین پرواز مستقلی (سولو) آقای علی کارخانه چی

زین کهنه قفس باز نگردیم و ز بندش تا سوی فلک فرصت پرواز بدیدیم گاهی زندگی یعنی تلاش برای تحقق رویای شیرین! پروازو پروازو پرواز …. تا رسیدن به اوج آسمان نخستین پرواز مستقلی آقای کارخانه چی دانشجوی با استعداد
ادامه مطلب
نخستین پرواز مستقلی آقای رحیمیان

نخستین پرواز مستقلی آقای رحیمیان

پرواز زمانی آغاز می شود که بال پروازت را بگشایی اگر پرواز را باور کنی پر و بال خواهی گرفت نخستین پرواز زیبای مستقلی آقای شایان رحیمیان، یکی از دانشجوهای فعال و پرتلاش پرسان در فرودگاه بین الملل پیام با
ادامه مطلب