بایگانی‌های اخبار سایت | شرکت هوانوردی پرسان

سولو آقای سید رضا مروج آل علی

نظیم اهداف کلید اصلی هر موفقیت در زندگی است مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمانسولو آقای سید رضا مروج آل علی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.
ادامه مطلب

سولو اقای آیدین قزوهانیان

برای یاد گرفتن فقط یک راه وجود دا د و آن عمل است مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان اقای آیدین قزوهانیان ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد. ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.
ادامه مطلب
خرید هواپیما شخصی

خرید هواپیما شخصی

  یکی از آرزوهای دیرین بشریت پرواز است. که با اختراع هواپیما تا حد زیادی به وقوع پیوسته است. ولی تمام تجربه بشر از پرواز به عنوان مسافر و با خرید بلیط هواپیما صورت گرفته است. برای آنکه لذت پرواز را حس کنید بهتر است خودتان در کابین هواپیما شخصی نشسته و این لذت را
ادامه مطلب