چگونگی معلق ماندن هواپیما در هوا پرواز معلق ماندن هواپیما در هوا یک امر کاملا تخصصی است. آرزو و فکر پرواز تفریحی باعث شد تا بشر به اختراع بزرگی چون هواپیما دست یابد. بشر با الهام گیری از طبیعت توانست