هواپیماهای پرسان

IKARUS C42

کشور سازنده: آلـمان

بهترین هواپیمای آموزشی آلمان و اروپا

شرایط پروازی پایدار و ایمن

دارای چتر نجات و تجهیزات جانبی کامل

مشخصات فنی

 • طول: 6.25 متر
 • ارتفاع: 2.24 متر
 • فاصله دو سر بال: 9.45 متر
 • سرعت هنگام پرواز: 160 کیلومتر بر ساعت
 • ارتفاع ناوبری: اغلب 3 کیلومتر
 • نوع موتور: رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت: 85 لیتر
 • نوع سوخت: بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز: 5:30 ساعت
 • وزن هنگام پرواز: 450 کیلوگرم
 • سال ساخت: 2018

SKY LEADER 500

کشور سازنده: جمهوری چک

طراحی بدنه آیرودینامیک= شتاب بیشتر و مصرف سوخت کمتر

داراي فلپ فالوئر= لندينگ بي نظير

دارای چتر نجات، چرخ جمع شونده و تجهیزات جانبی کامل

مشخصات فنی

 • طول: 7 متر
 • ارتفاع: 2.6 متر
 • فاصله دو سر بال: 10 متر
 • سرعت هنگام پرواز: 190 کیلومتر بر ساعت
 • ارتفاع ناوبری: اغلب 3.5 کیلومتر
 • نوع متر: رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت: 95 لیتر
 • نوع سوخت: بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز: 5 ساعت
 • وزن هنگام پرواز: 590 کیلوگرم
 • سال ساخت: 2010

IKARUS C40

کشور سازنده: آلـمان

بهترین هواپیمای آموزشی آلمان و اروپا

شرایط پروازی پایدار و ایمن

دارای تجهیزات جانبی کامل[/cz_title]

مشخصات فنی

 • طول: 6.25 متر
 • ارتفاع: 2.24 متر
 • فاصله دو سر بال: 9.45 متر
 • سرعت هنگام پرواز: 170 کیلومتر بر ساعت
 • ارتفاع ناوبری: اغلب 3 کیلومتر
 • نوع موتور: رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت: 120 لیتر
 • نوع سوخت: بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز: 6:30 ساعت
 • وزن هنگام پرواز: 450 کیلوگرم
 • سال ساخت: 2003

ZENITH STOL CH701

کشور سازنده: کانادا-چک

طراحی بدنه آیرودینامیک همراه با پروازی پایدار

دارای بدنه و ارابه فرود مقاوم و مناسب باندهای فرود خاکی

دارای تجهیزات جانبی مناسب

مشخصات فنی

 • طول: 6.40 متر
 • ارتفاع: 2.6 متر
 • فاصله دو سر بال: 8.30 متر
 • سرعت هنگام پرواز: 125 کیلومتر بر ساعت
 • ارتفاع ناوبری: اغلب 5.2 کیلومتر
 • نوع موتور: رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت: 75 لیتر
 • نوع سوخت: بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز: 4 ساعت
 • وزن هنگام پرواز: 500 کیلوگرم
 • سال ساخت: 2007