نخستین پرواز مستقلی با اقای خیر ابادی

در جهان بال و پر خویش

گشودن آموز

که پریدن نتوان

با پر و بال دگران

با عرض تبریک به آقای خیرآبادی، دانشجو گرانقدر پرسان که توانستند نخستین پرواز مستقلی (سولو) خود را با شکوه فراوان در فرودگاه بین المللی پیام به انجام رسانند. مجموعه پرسان پروازهای ایمن و زیبایی را برایایشان آرزو دارد. در ادامه دلنوشته دلنشین ایشان ارائه می گردد.

نخستین پرواز مستقلینخستین پرواز مستقلینخستین پرواز مستقلینخستین پرواز مستقلی

نخستین پرواز مستقلی

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.