آری …..

برای پرواز به بال نیازی نیست!

برای پریدن، آسمان لازم است

و من آسمان خویش را یافتم

نخستین پرواز مستقلی آقای میرزانعیم دانشجوی گرانقدر پرسان در فرودگاه بین المللی پیام با موفقیت برگزار شد.

ضمن عرض تبریک، برای ایشان پروازهای ایمن و زیبایی را در مجموعه پرسان آرزومندیم.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.