زین کهنه قفس باز نگردیم و ز بندش

تا سوی فلک فرصت پرواز بدیدیم

گاهی زندگی یعنی تلاش برای تحقق رویای شیرین!

پروازو پروازو پرواز ….

تا رسیدن به اوج آسمان

نخستین پرواز مستقلی آقای کارخانه چی دانشجوی با استعداد و با اراده پرسان در فرودگاه بین المللی پیام، با موفقیت برگزار شد.

ضمن عرض تبریک فراوان، مجموعه پرسان پروازهای ایمن و زیبایی را برای ایشان آرزومند است.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.