پرواز را بیاموز!

نه برای اینکه از زمین جدا باشی …

برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شی!

نخستین پرواز زیبای مستقلی آقای امیری عزیز،

در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.

با آرزوی پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیز برای ایشان.

در ادامه دلنوشته هنرجوی گرامیمان بعد از اولین پرواز مستقلی ایشان، ارائه می گردد.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.