خداوند مرا نوید پرواز داد

و من پریدم …

مهم نبود به کجا!

مهم آن بود که پرواز

مرا پایانی نبود …

آقای سارنگ پور دانشجو گرامی پرسان، توانستند با موفقیت نخستین پرواز مستقلی خود را در فرودگاه بین المللی پیام انجام دهند.

مجموعه پرسان پروازهای ایمن،هیجان انگیز و زیبایی را برای ایشان آرزومند است.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.