اخبار پرسان

خرید هواپیما شخصی

خرید هواپیما شخصی

۱۴۰۰-۰۱-۲۴
یکی از آرزوهای دیرین بشریت پرواز است. که با اختراع هواپیما تا حد زیادی به وقوع پیوسته است. ولی تمام تجربه بشر ...ادامه مطلب