سولو اقای محمد مسرور شیدائی

بزرگ ترین گناه ناامیدی است

مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمانسولو اقای محمد مسرور شیدائی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.