سولو آقای محمد امین امرالهی بیوکی

موفقیت نتیجه 1درصد استعداد و 99 درصد پشتکار است

مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقای محمد امین امرالهی بیوکی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.