نظیم اهداف کلید اصلی هر موفقیت در زندگی است

مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمانسولو آقای سید رضا مروج آل علی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.