دوره های جدید فصل پاییز آموزش خلبانی پرسان در مقاطع PPL و CPL آغاز شد.

پرواز را با بالهایتان تجربه کنید و به رویای خلبانی خود رنگ حقیقت بزنید.


                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.