دوره های آموزشی خلبانی

دوره های آموزش نظری پیرو دوره های آموزش عملی مربوط به آن متفاوت خواهدبود. در شرکت هوانوردی پرسان دور ه های آموزش خلبانی مطابق با گواهینامه های کمیته فوق سبک هواپیمایی کشوری سازمان یافته است ؛ و پس از پایان دوره آموزشی در صورت موفقیت دانشجو در آزمون، گواهینامه خلبانی مربوطه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر می شود. بنابراین شرکت پرسان در راستای نیازهای علمی این دوره ها ، به دانشجوها خدمات آموزش نظری ارائه خواهد کرد.

لازم به ذکر است که متقاضیان مبتدی در ابتدا می بایست از دوره خلبانی شخصی فراگیری پرواز را آغاز نمایند

عنوان دوره ساعات کلاس های

نظری

ساعات کلاس های

عملی (پرواز)

خلبانی شخصی PPL (استاندارد) 60:00 40:00
خلبانی شخصی PPL (ویژه) 80:00 60:00
خلبانی تجاری CPL 60:00 90:00
استاد خلبانی IP 60:00 70:00

امکانات آموزش نظری

شامل دوکلاس آموزش نظری و نقشه خوانی در دفتر مرکزی تهران و کلاس توجیح پرواز در محل ساختمان عملیات فرودگاه است .

پایگاه آموزش عملی

فرودگاه پیام واقع در جنوب غربی کرج پذیرای متقاضیان محترم فراگیری بخش عملی آموزش خواهد بود. طول باند این فرودگاه 4200 متر و عرض آن 75 متر می باشد.سطح آن آسفالت و دارای استانداردهای لازم جهت پرواز هواپیماهای فوق سبک و حتی هواپیماهای سنگین تر می باشد. در ضمن داخل فرودگاه ترمینال اختصاصی پرسان افتخار پذیرایی از شما را خواهد داشت.