هوانوردی پرسان از نخستین شرکت های خصوصی هوانوردی عمومی کشور است که از ۱۹ سال پیش فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبانی فوق سبک و انجام پروازهای تفریحی آغاز نموده است.

هم اکنون هوانوردی پرسان با افزایش تعداد هواپیماهای فوق سبک خود و بهره گیری از امکانات به روز هوانوردی و به کارگیری پرسنل واساتید خلبانی مجرب و کارآزموده، بر آن است تا به بهترین شکل در زمینه هوانوردی عمومی و توسعه فرهنگ آموزش خلبانی فوق سبک ارائه خدمات نماید.

هم راستا با این هدف پرسان از هواپیماهای فوق سبکی استفاده می نماید که از فناوری بسیار نوینی برخوردار هستند. هواپیماهایی سبک، مجهز و ایمن با مصرف سوخت بسیار پایین و بدنه ساخته شده با فلز یا مواد ترکیبی که ویژگی های فرسایشی بسیار پایینی دارند.

خانواده پرسان

محمدباقر اثنی عشری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

کاپیتان خشایار تهذیبیمدیر پاسخگو و معاون عملیات

کاپیتان عبدالله جانی استاد خلبان

سپیده موثرمسئول دفتر مدیرعامل

ناصر سلگی سرپرست فنی

عباس دانایمدیر حراست و مسئول مالی

ماندانا رهبریمسئول دیسپچ

عماد قلی‌زادهمسئول فنی

زهرا شعبانیمسئول دیسپچ