درباره ما

درباره ما

هوانوردی پرسان از نخستین شرکت های خصوصی هوانوردی عمومی کشور است که از هفده سال پیش فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبانی فوق سبک و انجام پروازهای تفریحی آغاز نموده است.

هم اکنون هوانوردی پرسان با افزایش تعداد هواپیماهای فوق سبک خود و بهره گیری از امکانات به روز هوانوردی و به کارگیری پرسنل واساتید خلبانی مجرب و کارآزموده، بر آن است تا به بهترین شکل در زمینه هوانوردی عمومی و توسعه فرهنگ آموزش خلبانی فوق سبک ارائه خدمات نماید.

هم راستا با این هدف پرسان از هواپیماهای فوق سبکی استفاده می نماید که از فناوری بسیار نوینی برخوردار هستند. هواپیماهایی سبک، مجهز و ایمن با مصرف سوخت بسیار پایین و بدنه ساخته شده با فلز یا مواد ترکیبی که ویژگی های فرسایشی بسیار پایینی دارند.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • مطمئن

خانواده پرسان

مهندس بهرام اثنی عشری رئیس هیئت مدیره

کاپیتان رضا توحیدی پوراستاد خلبان

کاپیتان علی یزدانیمدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

کاپیتان عبدالله جانیاستاد خلبان

دکتر خشایار تهذیبی مسئول عملیات

کاپیتان مِیلی استاد خلبان

کاپیتان رضا سبزه ئی استاد خلبان

مهندس سپیده موثرمسئول دفتر مدیرعامل

مهندس ماندانا رهبریمسئول دیسپچ

تکنسین ستودهمسئول فنی

مهندس دانایمسئول مالی

مهندس حسین علاییمشاور آی تی

مهندس نوید جمالی مدیر دیجیتال مارکتینگ

تکنسین ناصر سلگی مسئول خط پرواز