هوانوردی پرسان از نخستین شرکت های خصوصی هوانوردی عمومی کشور است که از ۱۹ سال پیش فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبانی فوق سبک و انجام پروازهای تفریحی آغاز نموده است.

هم اکنون هوانوردی پرسان با افزایش تعداد هواپیماهای فوق سبک خود و بهره گیری از امکانات به روز هوانوردی و به کارگیری پرسنل واساتید خلبانی مجرب و کارآزموده، بر آن است تا به بهترین شکل در زمینه هوانوردی عمومی و توسعه فرهنگ آموزش خلبانی فوق سبک ارائه خدمات نماید.

هم راستا با این هدف پرسان از هواپیماهای فوق سبکی استفاده می نماید که از فناوری بسیار نوینی برخوردار هستند. هواپیماهایی سبک، مجهز و ایمن با مصرف سوخت بسیار پایین و بدنه ساخته شده با فلز یا مواد ترکیبی که ویژگی های فرسایشی بسیار پایینی دارند.

خانواده پرسان

مهندس بهرام اثنی عشری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر خشایار تهذیبیمدیر پاسخگو و معاون عملیات

کاپیتان عبدالله جانی استاد خلبان

کاپیتان حسن زادهاستاد خلبان

مهندس سپیده موثرمسئول دفتر مدیرعامل

تکنسین ناصر سلگی سرپرست فنی

مهندس دانایمدیر حراست و مسئول مالی

مهندس ماندانا رهبریمسئول دیسپچ

تکنسین عماد قلی‌زادهمسئول فنی

حدیث نورزادهمسئول دیسپچ

معصومه محمد‌خانیمسئول دیسپچ