گزارش تکمیلی حضور مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان محترم. جهت ثبت نام دوره های آموزشی و تورهای هوایی در پنجمین نمایشگاه بین المللی. فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته در غرفه هوانوردی پرسان ارائه می گردد.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.