در این جلسه که روز شنبه مورخ 99/03/17 با حضور اساتید محترم خلبانی و مدیران محترم فنی در دفتر عملیات پرسان واقع در فرودگاه بین المللی پیام برگزار گردید. پیرامون مسائل عملیاتی شرکت با ارائه راهکارهای مرتبط با این حوزه بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی، با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.