متقاضیان گرانقدر خواهشمند است. هیچگونه وجهی به هیچ عنوان به اشخاص سودجو برای ثبت نام در دوره های آموزش خلبانی پرداخت نگردد. تمامی پرداختی ها باید قانوناً و از طریق شماره حساب رسمی پرسان انجام شود.

                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دوره های آموزش خلبانی با شرکت هوانوردی پرسان همراه باشید.